Sudski tumač

Sudski tumač za ruski jezik

Pismeno prevođenje sa overom sudskog tumača

Prevod sa ruskog sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca

Prevođenje sa ruskog sledeće dokumentacije sa overom: izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih, državljanstvo, diplome, sudski dokumenti, potvrde, uverenja, punomoć, potvrde o rezidentnosti za pravna lica, ugovori, sertifikati, lična dokumenta itd.

Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta. Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača. Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova. Overene prevode tehničkih i naučnih tekstova prevode sudski tumači i prevodioci iz konkretne oblasti. Tako overeni tekstovi neophodni su kod prilaganja dokumentacije ponudi za obavljanje posla. Često je za dobijanje posla neophodno priložiti overene prevode sertifikata proizvoda, atesta materijala i izrade, itd.

RUS011 Vam takođe pruža i usluge vrhunskih sudskih tumača sa kojima sarađujemo, koji imaju dugogodišnje iskustvo.

Pod sudskim prevodom se podrazumeva prevod sa sudskom overom. Prevedeni tekst je overen od strane tumača koji su položili zakletvu u Ministarstvu pravde, i koji svojom izjavom, potpisom i pečatom garantuju da je prevod istovetan sa originalom. Prevod sudskog tumača sa pečatom je neophodan za sve zvanične dokumente. Overene prevode tehničkih i naučnih tekstova sa ruskog i na ruski zajednički prevode sudski tumači i prevodioci iz te oblasti. Tako overeni tekstovi neophodni su kod prilaganja dokumentacije ponudi za obavljanje posla. Često je za dobijanje posla neophodno priložiti overene prevode sertifikata proizvoda, atesta materijala i izrade, itd.

Prevod od strane stalnog sudskog tumača je zvanični prevod od osobe koja u potpunosti vlada pravnom materijom izvornog i ciljnog jezika, koju je nadležni organ vlasti, nakon položenog ispita, imenovao za sudskog tumača. U slučaju R.Srbije za organizovanje ispita i imenovanje sudskih tumača nadležno je Ministarstvo pravde, odnosno Sekretarijat za obrazovanje i nauku na teritoriji AP Vojvodina. Naše stalno zaposleno osoblje čine osobe sa izrazitim prevodilačkim iskustvom koje imaju položen ispit za sudske tumače za ruski jezik. Već dugi niz godinaradimo na ovim vrstama prevoda. U sklopu naše agencije stojimo Vam na raspolaganju za usluge overenih prevoda za ruski jezik.

Kako bismo za Vas obavili potrebni prevod neophodno je da sudski tumač ima uvid u originalni dokument, jer se ova vrsta dokumenata prevodi u svom potpunom obliku. Dokumente možete doneti u naše prostorije (ul. Masarikova br.5, Beograd) ili nas kontaktirati putem telefona ili elektronski. Po dogovoru dolazite po prevedenu i overenu dokumentaciju, a elektronskim putem Vam šaljemo i sam prevod. Našim stalnim klijentima stojimo na raspolaganju i za ličnu dostavu prevedenih materijala.

 

Overen prevod za ruski jezik

Prevod sa ruskog sa overom ovlašćenog sudskog tumača

Kada je potreban prevod od strane sudskog tumača?

Prevod od sudskog tumača potreban je uvek kada je reč o zvaničnom dokumentu. Za konsekutivno prevođenje na sudu ili kod notara potrebno je, također, da prevodilac bude sudski tumač za ruski jezik.  Navodimo neke od dokumenata za koje je potrebno da prevod uradi sudski tumač:

• Rodni list, izvod iz matične knjige rođenih, prevod sa overom
• Venčani list, izvod iz matične knjige venčanih, prevod sa overom
• Smrtni list, izvod matične knjige umrlih, prevod sa overom
• Potvrde, uverenja, punomoć
• Diplome
• Potvrde o rezidentnosti za pravna lica
• Sudski dokumenti

Ponekad i tenderska dokumentacija treba biti overena od strane sudskog tumača, u zavisnosti od opisa zadataka naručioca usluga. Stručne prevodilačke usluge sa srpskog na ruski i sa ruskog na srpski jezik ličnih dokumenata. Lična dokumenta koja se prevode u većini slučajeva moraju biti overena pečatom ovlašćenog sudskog prevodioca. RUS011 Vam takođe pruža i usluge vrhunskih sudskih tumača sa kojima sarađujemo, koji imaju dugogodišnje iskustvo.Pod sudskim prevodom se podrazumeva prevod sa sudskom overom. Prevedeni tekst je overen od strane tumača koji su položili zakletvu u Ministarstvu pravde, i koji svojom izjavom, potpisom i pečatom garantuju da je prevod istovetan sa originalom. Prevod sudskog tumača sa pečatom je neophodan za sve zvanične dokumente.

Najčešći prevodi sudskih tumača su:

 
     .       prevodi izvoda iz sudskih registara

·         prevodi pravnih dokumenata

·         prevodi svedočanstava I diploma

·         prevodi dokumenata

·         prevodi dozvola

·         prevodi izjava

·         prevodi izvoda iz matičnih knjiga

·         prevodi sertifikata

·         prevodi berzanskih dokumenata

·         prevodi ugovora

·         prevodi finansijskih izveštaja

·         prevodi ovlašćenja

·         prevodi izveštaja

·         i dr.

Napomene:

Cena usluge se računa po jednom potpisu sudskog tumača na jednom dokumentu bez obzira na količinu teksta. U cenu je uračunato  kopiranje, obrada i prišivanje, kao i ostali tehnički poslovi. Takođe je uključena u cenu i taksa sudskih tumača.

Brzi odgovori na pitanja - RUS011.com

24h dnevno, 7 dana u nedelji. Pošaljite nam pitanje i odgovorićemo Vam u najkraćem roku. Predmeti upita: pismeni prevodi sa ruskog na srpski i srpskog na ruski, usmeni prevodi simultani i konsekutivni za ruski jezik, sudski tumač za ruski jezik. Budite slobodni da nas kontaktirate.


Kontakt info - RUS 011

Prevodi ruskog jezika Beograd

Na sve vaše e-mailove odgovaramo u najkraćem mogućem roku, ne duže od 24h. Sa svim tekstovima i podacima Naručioca postupamo strogo poverljivo. Budite slobodni da nas kontaktirate i obratite nam se sa poverenjem. Pošaljite upit na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili pozovite našeg koordinatora na telefon: 065.830.23.45